Prispôsobte si svoj obrázok


Pre zvolenie výberu posúvajte obrázkom v smere šípok.

Zvoliť pomer / rozmer obrázku

2:3 (predvolený pomer – bez orezu) +

(Dielov: 2) 29,99 €
(Dielov: 3) 47,49 €
(Dielov: 4) 72,49 €
(Dielov: 5) 103,99 €

3:4 +

(Dielov: 2) 31,49 €
(Dielov: 2) 51,49 €
(Dielov: 4) 79,49 €
(Dielov: 5) 115,49 €

1:1 +

(Dielov: 2) 36,99 €
(Dielov: 3) 63,49 €
(Dielov: 4) 100,99 €

1:2 +

(Dielov: 2) 26,49 €
(Dielov: 4) 57,99 €

1:3 +

(Dielov: 3) 30,49 €